Knížectví Pontinha zahájilo kroky k adopci bitcoinu

Pontinha je samostatným knížectvím v rámci Portugalské říše od r. 1903. Dnešní vládce knížectví, Dom Renato Barros, chce ekonomiku tohoto mikronároda povznést pomocí bitcoinu

Knížectví Pontinha zahájilo kroky k adopci bitcoinu

Portugalsko je aj na mape krajinou len o čosi väčšou ako Česká republika, ale spája sa s ňou ríša, nad ktorou slnko nezapadá a dlhá a bohatá história. O písaných dejinách Iberskeho poloostrova môžeme hovoriť podobne ako o dejinách Strednej Európy, teda od dôb Rímskej ríše. Po Rimanoch Iberiu ovládli na mnoho storočí Mauri a vybudovali tam kultúru ktorá vysoko prevyšovala vtedajšie pomery v strednej a Západnej Európe.

Mikronárody, knížectví Pontinha a adopce bitcoinu

Až počas križiackych vojen sa podarilo šľachticom zo severu za intenzívnej pomoci anglických križiakov oslobodiť a zjednotiť Portugalsko. Portugalsko ma tradične dobré vzťahy z Britániou a križiaci, templári a rytieri Rádu Krista majú dodnes silný vplyv na smerovanie Portugalska. Vo vrcholnom stredoveku boli templári natoľko významnou silou v Portugalsku, že Veľmajstrom býval spravidla mladší kráľov brat. Najvýznamnejší z nich bol Henry Moreplavec, ktorý vlastne zahájil storočie zámorských objavov. Prvé portugalské lode sa plavili do zámoria práve pod vlajkou Henricha Moreplavca. Objavili Azory a Madeiru ktoré pre nich slúžili ako základňa ďalších plavieb. Práve pri centrálnom ostrove Madeiry leží ostrovné kniežatstvo Pontinha o ktorom dnes bude reč.

Pontinha

 

Pontinha hrala ako pevnosť na Madeire významnú rolu a v 1903 portugalský kráľ Carlos I. vydal dekrét, ktorým sa Pontinha stala samostatným kniežatstvom v rámci Portugalskej ríše – Principado Ilhéu da Pontinha. Dnešný osvietený vládca Dom Renato Barros  hrá významnú rolu v hnutí mikronárodov piateho sveta a na základe jeho rozhodnutia sa bitcoin stal oficiálnym platidlom. 

Kniežatstvo Pontinha v závere tohto roku prijalo bitcoin ako národnú menu a vydala rezolúciu o podpore bitcoinovej ekonomiky (bitcoinomika). Prinášame Vám rozhovor s Jeho kniežacou výsosťou, Domom Renatom Barrosom

CoinTelegraph: Dom Renato, môžete nám povedať niekoľko slov k skutočnosti, že Kniežatstvo Pontinha prijalo bitcoin ako národnú menu?

Dom Renato: V súčasnosti upravujeme svoje vzťahy s Portugalskou republikou ako následníckym štátom Portugalskej ríše a niektorými ďalšími európskymi štátmi. Zároveň sme v kontakte s niekoľkými mikronárodmi a jednáme s parlamentnými stranami na Slovensku a iných európskych krajinách. Keďže sme monarchiou a stavovským štátom, nemáme veľa dôvery k fiat menám ktoré nie sú kryte zlatom. Preto sme sa rozhodli prijať bitcoiny a následne sme vydali rezolúciu o podpore bitcoinomiky.

CT: Môžete prosím p rezolúcii uviesť nejaké podrobnosti?

DR: Je to „Resolution Her Majesty no. 437/2015“. Jedná sa o to, že plánujeme podporovať zakladanie spoločností ktoré budú reálne fungovať v bitcoinovom prostredí a v období rozbehu budú daňovo zvýhodňované. V rezolúcii sa konkrétne uvádza:

•    Company or corporation established in Principado Ilhéu da Pontinha can operate in EU and USA 
•    Revenues from goods, services and transaction in bitcoin are free from paying VAT 
•    Revenues made in bitcoins are taxed with lower rate then revenues in foreign currencies 

Na rezolúcií a následných právnych krokoch aktuálně pracujú naši zmocnenci a legislatívci

Pontinha

CT: Ako si to celé predstavujete?

DR: Našim cieľom je začať tvoriť bitcoinomiku, teda prostredie, v ktorom budú rozkvitať obchodné vzťahy založené na dobrovoľnej výmene tovaru a služieb s platbou v bitcoinoch. Podľa našich ekonomických výpočtov volatilitu kurzu bitcoinu spôsobuje nerovnováha medzi obrovskými čiastkami obchodovanými vo forexoch s bitcoinom a reálnym hrubým národným produktom.

CT: Domnievate sa že možno v tomto kontexte hovoriť o HDP?

DR: Presnejšie by možno bolo hovoriť o národnom dôchodku. V každom prípade už dnes sú na Slovensku a v Európe firmy, ktoré produkujú za bitcoiny a časť miezd taktiež vyplácajú v bitcoinoch. A nejedna sa o pyramídových hráčov, čo predávajú svojim podielnikom právo ťažiť v cloude. Nie je to náhodou tautológia? Veď robiť cloud nad distribuovanou databázou je pomaly ako predávať realitne pozemky na Marse.

Ale vráťme sa k ekonomickému programu Pontinhi.

Na štátnej úrovni plánujeme využívať blockchain ako úložisko našich vládnych dokumentov, katastra, evidencie občanov a spoločností. Vo finančnej sfére zakladáme bankový dom, ktorý uľahčí bitkoinovým firmám obchodovať so spoločnosťami, ktoré sa ešte neetablovali v bitcoinomike. Naša predstava je, že Pontinha zohrá v bitcoinovom bankovníctve podobnú rolu, ako hrajú iné malé európske kniežatstva v prostredí klasického bankovníctva. Mimochodom, viete že moderné európske bankovníctvo vlastne vytvorili templári, ktorý objavili akreditív a iné bankové produkty? Templári sa po ich zákaze v rozličných európskych krajinách presunuli do Portugalska a reorganizovali sa na Rád Krista. V službách portugalských veličenstiev organizovali zámorské objavy a objavili aj Madeiru, Pontinhu a hrad, v ktorom sídli naša vláda, je vlastne stará pevnosť Rádu Krista.

CT: A popri veľkých financiách mate nejaké plány aj pre podporu malých a stredných podnikateľov?

DR: Áno, ale ako som povedal, musia vedieť deklarovať, akú časť príjmov a nákladov majú reálne v bitcoinoch a aby si mohli uplatniť daňové úľavy, musia sa registrovať v našom blockchainovom registri firiem. Momentálne jednáme s investorom so Sibíri o založení základiny, ktorá by podporovala študentské startupy v bitcoinomike. Nemám veľmi rád tieto slovíčka z angličtiny massa Boba a Karla Maya, preto radšej hovoríme o rozbehovkách, ale terminológia v fortesčine (jazyk príbuzný portugalčine používaný na súostroví Madeira, poznámka prekladateľa) sa zatiaľ len utriasa (aj slovenská terminológia, poznámka prekladateľa) 

Tiež sme založili kultúrny fond Pro Pontinha na podporu kultúry a vedy. Z podobných aktivít ešte plánujeme organizovať letné dobrovoľnícke brigády pre študentov zo Strednej Európy na súostroví Madeira. Niekoľko hodín práce na obnove historických pamiatok a potom voľno na spoznávane Pontinhi a Madeiry.

CT: Vidím, Dom Renato, že k téme bitcoinomika by ste mohli ešte dlho rozprávať, náš priestor je však dosť značne obmedzený, preto by som Vás chcel poprosiť o nejaký ucelený záver.

DR: Nebude to ucelený záver, dovolím si však uviesť že spolu s našim premiérom sme sa dohodli, že národný poklad Pontinhi bude uložený a chránený pomocou troch Trezorov spoločnosti SatoshiLabs. Po Troch Králoch sa chystáme túto spoločnosť osloviť s požiadavkou na zaslanie cenovej ponuky. Tiež máme záujem vydať limitovanú edíciu Trezorov pre skvelých občanov a rytierov Rádu bitcoinového rúna.

Plánujeme tiež založiť kniežací rytiersky RÁD BITCOINOVÉHO RÚNA do ktoré budú pozývané osobnosti kultúrneho, politického, vedeckého a vojenského života, ktoré preukázali zrelosť a sú ochotne poskytnúť svoje vedomosti a znalosti rozvoju bitcoinomiky.