Byrokraté vzkazují kryptoměnám: Sledujeme vás, ale moc toho nezmůžeme

Regulovat, zdanit, kontrolovat. Pokud to nepůjde, tak zakázat. Tak by se dal ve zkratce popsat přístup byrokratů k digitálním měnám. Snaha by byla, realita pokulhává

Byrokraté vzkazují kryptoměnám: Sledujeme vás, ale moc toho nezmůžeme

Může se zdát, že pojednání byrokratů a jejich spřízněných neproduktivních parťáků o kryptoměnách nestojí za to, abychom si jich nějak zvlášť všímali, nebo se jimi zaobírali. Stejně jim jde hlavně o to mít "jenom" všechno pod kontrolou, a bludy sepsané v jejich paragrafech už dávno známe - zregulovat, pokud možno zdanit, pokud to nepůjde, postavit mimo zákon. Někdy je ale užitečné zjistit, co se jim vlastně honí hlavou.

Mezinárodní měnový fond vydal první oficiální zprávu o kryptoměnách

Mezinárodní měnový fond (MMF) přišel nedávno se svým oficiálně prvním příspěvkem týkajícím se kryptoměn: "Virtual Currencies and Beyond". Dobře vědí, proč jim říkají "virtuální měny" (dále VM) - přece jen to lépe působí dojmem něčeho nereálného, těžko použitelného a pochopitelného. Ale abychom byrokratům nekřivdili neprávem, je třeba podotknout, že si tohle vnímaní podepřeli teorii. Za virtuální totiž považují všechny digitální měny, které nejsou zákonným platidlem. Elegantně se tedy vyhnuli nejrozšířenějším virtuálním měnám - těm státním. 

MMF celkem nepřekvapivě volá po sjednocení regulačního přístupu ke kryptoměnám a volá po státní koordinaci "výměny informací, vyšetřování a stíhání přeshraničných přestupků." Pokud tedy "přes hranice" pošleme něco, co pojem hranice nezná, "přes hranice", půjde o porušení zákona? Nemůžu se dočkat, až budou uniformovaní oficíři chytat "narušitele." Nebo tím měli na mysli, že budou nahánět lidi, co mají na čele vytetovaný privátní klíč? 
  
"Virtuální měny fungují ve virtuálním světe, přesahujícím hranice a vytvářejí tak příležitosti pro regulační arbitráž. Proto je nutná koordinace na národní a mezinárodní úrovni." Globání byrokraté jsou si různých přístupů států k bitcoinu vědomi a volají po unifikaci. To je ale překvapení!
Opravdové překvapení však přichází až zmíněním Hayeka a laissez-faire monetárního přístupu. Vlastně ne. To bylo všechno na téma jakž-takž svobodných peněz. Zpět ke Keynesovi. 
  
Studie dále rozebírá, proč kryptoměny (v podstatě se stále mluví o bitcoinu) zcela nesplňují tři kritéria pro peníze: vysoká volatilita, omezená akceptovatelnost a jen málo příkladů bitcoinů jako zúčtovací jednotky. Ano, tady je nutné dát výtkám částečně za pravdu. Pořád však zbývá spousta "ale". Kdybychom tato kritéria postavili do jiného světla (mají například dlouhodobě uchovávat hodnotu), neprošly by ani fiat měny, zákonné státní peníze.  

V rámci pojednání o regulačně-politických výzvách přirozeně nechybí tradiční vsuvka o praní peněz, financovaní terorismu, ochraně spotřebitele... podle MMF se však zdá, že to má platit jen pro virtuální měny.  "Obavy o finanční stabilitu nebo důsledky pro monetarní politiku jsou méně naléhavé, vyžadují ale další analýzu a monitorování. Rostoucí zájem o blockchainovou technologii, nezávislou na VM, vyvolává apriori méně obav, protože technologie bude použita v uzavřeném systému spravovaným regulovanými finančními institucemi."

Aha, takže tady je krásně vidět zárodek dvojího regulačního přístupu k digitálním měnám. Ty bankovní se soukromým blockchainem budou moci páchat cokoliv se jim zamane, tedy ožebračovat lidi stejně jako doposud. A digitální měny s veřejným blockchainem a nebezpečným nosičem (například bitcoinem) budou bity a zastrašovány do posledního poskytovatele služby a uživatele.

Byrokraté virtuální prostor neovládnou

 

Jak a koho regulovat? Hodně otázek, málo odpovědí  

Byrokraté si zároveň uvědomují svoji bezbrannost:

  • "Rozdíly mezi jurisdikcemi mohou brzdit koordinaci a vést k nekonzistentnostem.  
  • VM je těžké monitorovat, získávat informace, včetně statistických dat nebo monitorovat jejich fungování.
  • Nadnárodní dosah komplikuje jejich regulaci. Uplatňování jurisdikce nad konkrétní transakcí, účastníkem trhu anebo systémem může být výzvou pro národní regulátory, kteří tak mohou mít problém i s vymáháním zákona a regulací v online prostředí."
  • Decentralizovaná podstata virtuálních měn nezapadá do tradičních regulačních modelů. Kryptoměny používaním distribuovaných technologií eliminují roli centrálního zprostředkovatele, např. vydavatele měny, nebo platební procesor, kteří by jinak byli běžně objektem regulace. Nabízí se otázka - koho tedy regulovat? Jednotlivé uživatele, nebo ostatní účastníky systému?"

Jak vidíte, i byrokraté si kladou velice smysluplné otázky. O to méně smysluplně na ně hledají odpovědi.  

Na tomto místě se konečně dostáváme k jádru celého textu, tedy co zamýšlí regulátoři dělat, respektive co už realizují. Uvědomují si totiž, že jejich moc je ohraničena existujícím finančním systémem. Z některých citací je to dobře patrné:

"Uživatelé virtuálních měn musí v nějakém bodu přejít na hotovost, to znamená změnit VM na fiat měnu. Proto se regulátoři doposud zaměřovali na tzv. "strážce" - tedy účastníky poskytující rozhraní s existujícím finančním systémem - například směnárny. Anebo omezováním možnosti regulovaných entit (zejména bank) integrovat s virtuálními měnami, nebo jejich uživateli."
   
"Rozšířenější užívání VM může přivolat komplexnější regulační odezvu. Například pokud se systém stane operativnějším pouze na P2P bázi, nemuselo by regulování VM "strážců" stačit. Proto někteří regulátoři zašli dál a regulují širší spektrum účastníků (např. poskytovatele peněženek), fungujících zcela v rámci systému."

"Pokud se používání VM rozšíří tak, že uživatelé nebudou muset měnit na fiat, může být nezbytné rozšířit regulaci na ostatní účastníky - poskytovatele peněženek a platební procesory, které fungují v systému. I s těmito směnami ale vynucování zůstane výzvou. Platí to především pro  decentralizované VM, kde vynucování zákona nemusí mít protistranu (například centrálního administrátora) pro účely vyšetřování a zmražení a zabavení prostředků držených ve VM."

"Je nutné náležitě uvážit stupeň integrace mezi tradičním finančním systémem a trhem VM. Regulátoři by měli zvážit potenciální důsledky konání finančních institucí, které mají mezi klienty sprostředkovatele VM, drží VM jako investici, nebo vykonávají funkce sprostředkovatele VM. V tomto kontextu by regulátoři měli zvážit, zda zakázat jakoukoliv interakci mezi finančními institucemi a trhem VM, povolit určitý stupeň integrace anebo povolit plnou integraci."

Popřejme tedy našim starostlivým ochráncům a dobrodincům při monitorování a kroucení paragrafů hodně trpělivosti, budou ji potřebovat. Tu oni ale vlastně mají. Trh s digitálními měnami/svobodnými penězi však uhání mílovými kroky vpřed. A tomu, co si byrokraté myslí, že vědí o kryptoměnách, se může trh jen pousmát. Je totiž o světelné roky před nimi.