Bez evoluce hrozí zánik: SWIFT se začíná zajímat o blockchain

SWIFT je světovým standartem pro mezibankovní komunikaci. Pokud však chce přežít a uniknout osudu telexu, nemůže ignorovat nové technologie, včetně bitcoinového blockchainu

Bez evoluce hrozí zánik: SWIFT se začíná zajímat o blockchain

Technologie blockchainu v budoucnosti zřejmě zásadním způsobem změní chování firem v mnoha odvětvích, od financí až po průmyslové řízení. Jaký může mít vliv na SWIFT, síť pro komunikaci mezi bankami, která funguje neuvěřitelných 43 let?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) vznikl v roce 1973 a poskytuje finančním institucím prostředky pro výměnu informací o transakcích v zabezpečeném prostředí. Pro zasíláním mezinárodních mezibankovních zpráv jej využívá většina bank na světě.

Proč je SWIFT tak úspěšný?

Předtím, než vznikl SWIFT, používaly banky pro komunikaci dálnopis - telex. Ten však měl mnoho nevýhod - byl pomalý, málo zabezpečený a nedostatečně standardizovaný - zprávy byly předávány ve formě volného textu, ne ve standardizovaných kódech.

Právě kvůli odstranění těchto nevýhod byl založen SWIFT, jako sdružení členských bank. De facto se stal orgánem pro správu standartů v prostředí zasílání mezibankovních zpráv.

Accenture a SWIFT se zaměřují na blockchain

WWIFT a poradenská společnost Accenture v dubnu 2016 vydali společně dokument, který se zaměřil na používání distribuovaných účetních knih (neboli technologie blockchainu) v oblasti finančních služeb. 

Dokument uznává silné stránky blockchainu - efektivní šíření informací, trasovatelnost, způsob decentralizované shody, vysokou důvěryhodnost a odolnost proti napadení.

Podle zprávy však tato technologie není ještě příliš vyspělá a je potřeba dořešit některé klíčové požadavky - dostatečně silnou správu systému, kontrolu dat, dodržování právních a regulačních předpisů, standardizaci, rámcovou identitu, počítačovou bezpečnost a také škálovatelnost technologie.

Podle SWIFT by jeho historické zkušenosti při budování odborných standartů komunikace a spolupráce ve finančním odvětví mohly být výhodou při vývoji nové blockchainové platformy pro celý finanční sektor.

Pro SWIFT není spolupráce s Accenture prvním setkáním s blockchainem. Již v prosinci 2015 řekl Wim Raymaekers, ředitel pro bankovnictví a správu finančních trhů, že se SWIFT začal zaměřovat na možné změny v mezibankovní komunikaci a možnosti využití blockchainových technologií.

SWIFT je také členem správní rady projektu Linux Foundation Hyperledger.

Pokud by to SWIFT myslel s přijetím technologie blockchainu vážně, jako cestu ke snížení nákladů, zlepšení bezpečnosti a zrychlení komunikačních toků, je to možné brát jako způsob, jak zabránit opakování smutného osudu telexu v mezibankovní komunikaci.

autor CT: Jakob J.